Katalog informacij

Za lokalno okolje – občino Kamnik in Komenda.

Katalog informacij/Zemljevid pomoči lokalne skupnosti, ki bo omogočil lažjo komunikacijo in učinkovitejše sodelovanje med vsemi deležniki v lokalnem okolju. Vključuje kontakte in informacije o razpoložljivih programih, ki podpirajo krepitev zdravja, preventivo in zmanjševanje neenakosti v zdravju in deležnikih, ki te programe izvajajo s širšega področja obravnave oseb v posameznem okolju.