Intervju z Moniko Ažman

05.10.2020

Monika Ažman, predsednica Zbornice zdrav­stvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornice – Zveze) opozarja: “Na kritično pomanjkanje kadra in slabe razmere za delo Zbornica – Zveza odgovorne opozarja že več kot 15 let, a so naše pozive doslej slišali le redki, upošteval pa jih žal ni skoraj nihče. Ker država v preteklosti ni vlagala v zdravstveno nego, smo danes tu, kjer smo. Izvajalci zaradi slabih razmer za delo in podplačanosti odhajajo v tujino in iz poklica. To je treba čim prej ustaviti in v poklicu zadržati kader, ki ga imamo. Zdravstvena nega preprosto ne zmore več.”

https://www.delo.si/.../zdravstveni-delavci-v-casu...

Zdravstveni delavci v času pandemije veliko tvegajo