Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja

To je strokovno voden program opuščanja kajenja. Udeleženci dobite ključne informacije, strokovno podporo in pomoč pri opuščanju kajenja. Skupina je lahko odlična podpora in motivacija pri opuščanju kajenja.

Kdo se lahko udeleži delavnice:

Vsi kadilci in njihovi svojci ter tudi abstinenti oziroma tisti, ki ste že prenehali kaditi, a potrebujete pomoč pri vzdrževanju tega vedenja.

Časovni obseg

6 tedenskih srečanj v skupini, ki trajajo po 90 minut

Št. udeležencev v skupini

6

Kdo izvaja delavnico?

Izvajajo jo diplomirana medicinska sestra

Kako se lahko vključite v delavnico?

Za delavnico potrebujete napotitev s strani osebnega izbranega zdravnika ali diplomirane medicinske sestre iz ambulante družinske medicine. Za dodatne informacije lahko vprašate po telefonu: 01/8318 728 ali elektronski pošti: ckz.dms@zdkamnik.si.

Kaj še lahko preberem?

http://www.nijz.si/sl/podrocja-dela/moj-zivljenjski-slog/kajenje