Center za krepitev zdravja Kamnik

 

CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA KAMNIK

"Pod kamniškimi planinami živimo zdravo!"

 

Center za krepitev zdravja (CKZ) je samostojna enota v zdravstvenem domu in ključna struktura na primarni ravni zdravstvenega varstva, ki zagotavlja dejavnosti vzgoje za zdravje, vzgoje za ustno zdravje, zdravstvene vzgoje, integrirane preventive kroničnih bolezni ter krepitve zdravja za otroke, mladostnike in odrasle.

Izvajalci izvajajo naslednje aktivnosti:

  • aktivnosti CKZ v obporodnem obdobju (priprava na porod in starševstvo, varna vadba v nosečnosti),
  • aktivnosti CKZ za otroke, mladostnike in njihove starše (vzgoja za zdravje otrok in mladostnikov, katerega del je tudi sodelovanje s programom Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O), vzgoja za ustno zdravje otrok in mladostnikov, program za krepitev zdravja otrok in mladostnikov (družinska obravnava za zdrav življenjski slog), individualne posvete za otroke in mladostnike),
  • aktivnosti CKZ za odrasle (skupinske delavnice in individualna svetovanja za odrasle na različnih področjih spreminjanja nezdravih življenjskih navad, krepitve (duševnega) zdravja ter podpore in pomoči za kakovostnejše življenje s kronično boleznijo, individualne posvete za odrasle) ter
  • aktivnosti CKZ v lokalni skupnosti (izvajanje aktivnosti krepitve zdravja v lokalni skupnosti, zmanjševanje neenakosti v zdravju, promocija aktivnosti CKZ).

Naštete aktivnosti so del naslednjih programov: Reproduktivnega zdravstvenega varstva, programa ZDAJ – zdravje danes za jutri, zobozdravstvenega varstva otrok in mladine ter programa integrirane preventive kroničnih bolezni za odrasle – programa Skupaj za zdravje.

Do aktivnosti so upravičene osebe z urejenim obveznim zdravstvenim zavarovanjem.

 

Izvajalci programa za krepitev zdravja odraslih:

 

TINA MUC, dipl. m. s. s spec. znanji, vodja in koordinatorka del Centra za krepitev zdravja

Telefon: 01 8318 725
E-pošta:  tina.muc@zdkamnik.si

 

NEŽA STUDEN, dipl. m. s. s spec. znanji, mag. org.

Telefon: 01 8318 728
E-pošta: neza.studen@zdkamnik.si

 

NEŽA GRKMAN, dipl. fizioterapevtka

Telefon: 01 8318 727     
E-pošta: neza.grkman@zdkamnik.si     

                                                               

DINO MURIĆ, dipl. fizioterapevt

Telefon: 01 8318 727     
E-pošta: dino.muric@zdkamnik.si

 

JELENA GLOGOVAC, dipl. dietetičarka - nutricionist

Telefon:  01 8318 726
E-pošta: jelena.glogovac@zdkamnik.si

 

ANJA GRANDOVEC, dipl. dietetičarka, mag. kin.

Telefon:  01 8318 748
E-pošta: anja.grandovec@zdkamnik.si

 

PETRA PIRC, mag. psihologije

Telefon:  01 8318 722
E-pošta: petra.pirc@zdkamnik.si

 

GLIGORIJA MILJATOVIĆ, mag. psihologije, 

Telefon:  01 8318 722
E-pošta: gligorija.miljatović@zdkamnik.si

 

Izvajalka programa vzgoja za zdravje otrok in mladostnikov:

MOJCA MOHAR, mag. zdr. nege

Telefon:  01 8318 635
E-pošta: mojca.mohar@zdkamnik.si

 

ADRIJANA NAGLIČ, dipl. mes. ses.

Telefon: 01 8318 648
E-pošta: adrijana.naglic@zdkamnik.si

 

Izvajalki programa vzgoja za ustno zdravje:

ALEKSANDRA KEŠPERT, ZT

Telefon: 01 8318 648
E-pošta: sandra.kespert@zdkamnik.si

 

ADRIJANA NAGLIČ, dipl. mes. ses.

Telefon: 01 8318 648
E-pošta: adrijana.naglic@zdkamnik.si

 

Izvajalci programa priprava na porod in starševstvo:

ZGODNJA NOSEČNOST

PETRA PIRC, mag. psih.
E-pošta: petra.pirc@zdkamnik.si

 

POZNA NOSEČNOST

SIMONA KRUMPESTAR, dipl. bab.
E-pošta: simona.krumpestar@zdkamnik.si

ANITA VIRIANT, dipl. med. ses.

VESNA LESJAK, dipl. m. s., mag. zdr. soc. manag.

 

VARNA VADBA V NOSEČNOSTI

NEŽA GRKMAN, dipl. fizioterapevtka

Telefon: 01 8318 727     
E-pošta: neza.grkman@zdkamnik.si