Zvišane maščobe v krvi

Udeleženci spoznate problem zvišanih maščob v krvi. V delavnici pridobite informacije o bolj kakovostnem življenju in o pomembnih spremembah dosedanjih življenjskih navad. Pridobili boste informacije o nastanku holesterola, pomenu ciljnih in mejnih vrednosti o zvišanih maščobah v krvi za zdravje, ter način kako vzdrževati normalne vrednosti.

Komu je delavnica namenjana?

Odraslim osebam s prisotnimi dejavniki tveganja za razvoj kroničnih bolezni in kroničnim bolnikom.

Časovni obseg

Izvede se eno srečanje v obsegu 90 minut.

Št. udeležencev v skupini

Skupina obsega 8 oseb.

Kdo izvaja delavnico?

Izvaja jo diplomirana medicinska sestra.

Kako se lahko vključite v delavnico?

Za delavnico ne potrebujete napotitve. Prijavite se lahko po telefonu: 01/8318 728 ali elektronski pošti: ckz.dms@zdkamnik.si.