Odrasli

Aktivnosti CKZ za odrasle zajemajo:

  • skupinske delavnice in individualna svetovanja za odrasle na različnih področjih spreminjanja nezdravih življenjskih navad,
  • krepitve (duševnega) zdravja ter podpore,
  • pomoči za kakovostnejše življenje s kronično boleznijo, individualne posvete za odrasle in
  • izvajanje aktivnosti krepitve zdravja v lokalni skupnosti, zmanjševanje neenakosti v zdravju, promocija aktivnosti CKZ