Individualno svetovanje za opuščanje kajenja

To je strokovno voden program opuščanja kajenja. Udeleženec dobi ključne informacije, strokovno podporo in pomoč pri opuščanju kajenja. Individualno svetovanje je namenjeno tistim osebam, ki jim ne ustreza skupinsko svetovanje.

Kdo se lahko udeleži delavnice?

Vsi kadilci in njihovi svojci ter tudi abstinenti oziroma tisti, ki ste že prenehali kaditi, a potrebujete pomoč pri vzdrževanju tega vedenja.

Časovni obseg

6 tedenskih srečanj individualno, ki trajajo po 30 minut/svetovanje.

Št. udeležencev

1

Kdo izvaja delavnico?

Izvajajo jo diplomirana medicinska sestra

Kako se lahko vključite v delavnico?

Za delavnico potrebujete napotitev s strani osebnega izbranega zdravnika ali diplomirane medicinske sestre iz ambulante družinske medicine. Za dodatne informacije lahko vprašate po telefonu: 01/8318 728 ali elektronski pošti: ckz.dms@zdkamnik.si.

Kaj še lahko preberem?

http://www.nijz.si/sl/podrocja-dela/moj-zivljenjski-slog/kajenje