Osebje

VODJA CENTRA ZA KREPITEV ZDRAVJA

 • Tina Muc, dipl. m. s. s spec. znanji

 tel. št.: 01 83 18 725 ali 051 682 805, e-naslov: ckz.kamnik@zdkamnik.si

 

1. Izvajalci programa za krepitev zdravja odraslih:

IZVAJALCI PROGRAMA ZA SVETOVANJA ZA ZDRAVJE

 • Tina Muc, dipl. m. s. s spec. znanji

 tel. št.: 01 83 18 725 ali 051 682 805, e-naslov: tina.muc@zdkamnik.si

 • Neža Studen, dipl. m. s. spec. znanji, mag. org.

 tel. št.: 01 83 18 728 ali 051 646 387, e-naslov: neza.studen@zdkamnik.si

 • mag. Edita Orehovec, viš. med. ses., prof. zdr. vzg.

 tel. št.: 01 83 18 728 ali 051 646 387, e-naslov: edita.orehovec@zdkamnik.si

 

PREHRANA

 • Jelena Glogovac, dipl. dietetik - nutricist

tel. št.: 01/83 18 726, e-naslov: jelena.glogovac@zdkamnik.si

 • Anja Grandovec, mag. diet., mag. kin.

tel. št.: 01/83 18 748, e-naslov: anja.grandovec@zdkamnik.si

 

GIBANJE

 • Neža Grkman, dipl.fiziot.

tel. št.: 01 83 18 727 ali 051 646 387, e-naslov: neza.grkman@zdkamnik.si

 • Dino Murić, dipl. fiziot. 

tel. št.: 01 83 18 727 ali 051 646 387, e-naslov: dino.muric@zdkamnik.si

 • Špela Bizjan, dipl. kin.

tel. št.: 01 83 18 727 ali 051 646 387, e-naslov: spela.bizjan@zdkamnik.si

 

DUŠEVNO ZDRAVJE

 • Gligorja Miljatović, mag. psih. 

 tel. št.: 01/83 18 722, e-naslov: gligorja.miljatovic@zdkamnik.si

 

1. Izvajalci programa priprava na porod in starševstvo:

ZGODNJA NOSEČNOST

 • Gligorja Miljatović, mag. psih.

 telefon: 01/83 18 722, e-naslov: gligorja.miljatovic@zdkamnik.si

 

POZNA NOSEČNOST

 • Simona Krumpestar, dipl. bab.

e-naslov: simona.krumpestar@zdkamnik.si

 •  Anita Virijant, dipl. m. s. 
 • Vesna Lesjak, dipl. m. s., mag. zdr. - soc. manag.

 

 VARNA VADBA V NOSEČNOSTI

 • Neža Grkman, dipl.fiziot.

tel. št.: 01 83 18 727 ali 051 646 387, e-naslov: neza.grkman@zdkamnik.si

 

2. Izvajalki programa vzgoje za zdravje otrok in mladostnikov: 

 • Mojca Mohar, mag. zdr. nege

tel. št.: 01/8318 635 (med 13. in 14. uro), e-naslov: mojca.mohar@zdkamnik.si

 • Ana Dolinšek, dipl. m. s., mag. zak. in druž. štud.

tel. št.: 01 8318 635 (med 13. in 14. uro), e-naslov: ana.dolinsek@zdkamnik.si

 

3. Izvajalki programa zobozdravstvena vzgoja:

 • Adrijana Naglič, dipl. m. s. 

tel. št.: 01 8318 648 (med 13. in 14. uro), e-naslov: adrijana.naglic@zdkamnik.si

 • Aleksandra Kešpert, ZT

tel. št.: 01 8318 648, e-naslov:  sandra.kespert@zdkamnik.si

 

4. Izvajalci programa družinska obravnava za zdrav življenjski slog:

IZVAJLACI DELAVNIC IN POGOVORNIH UR

tel.št.: 051 646 387, e-naslov: druzinska.obravnava@zdkamnik.si

 • Anja Grandovec, mag. diet., mag. kin.

tel. št.: 01/83 18 748, e-naslov: anja.grandovec@zdkamnik.si

 • Gligorja Miljatović, mag. psih. 

 tel. št.: 01/83 18 722, e-naslov: gligorja.miljatovic@zdkamnik.si

 • Špela Bizjan, dipl. kin.

tel. št.: 01 83 18 727, e-naslov: spela.bizjan@zdkamnik.si