Zdravstvene delavnice in drugi dogodki

Trenutno ni načrtovanih dogodkov.

Novice

1. DECEMBER - VSVETOVNI DAN BOJA PROTI AIDSU

01.12.2023

"Danes, ob Svetovnem dnevu boja proti AIDS-u, se spominjamo pomembnosti enotnosti in boja proti tej bolezni. Kljub napredku, ki smo ga dosegli, nas čaka še veliko dela. Letošnje leto si prizadevamo za širjenje ozaveščenosti, zmanjšanje stigma in izboljšanje dostopa do testiranja, oskrbe in zdravljenja. Vsak posameznik lahko prispeva k spremembi: bodimo podpora, zagovorniki ter se borimo za enakopravno zdravje za vse. Skupaj ustvarimo svet, kjer je AIDS stvar preteklosti.

Ob svetovnem dnevu duševnega zdravja - kako zasloni vplivajo na duševno zdravje

10.10.2023

V današnji digitalni dobi postaja vse pomembneje, koliko časa preživimo pred zasloni in kakšne vsebine gledamo. Tehnologija se je razvila do te mere, da nas zelo enostavno pritegne in zasvoji. Ob tem hitro pozabimo nase in svoje zdravje. 

Preveč časa pred zasloni privede do negativnih učinkov, kot so zvišanje tveganje za depresijo in anksioznost, zvišan nivo stresa, težave s pozornostjo, težave s spanjem, občutek izoliranosti...

Najti zdravo ravnovesje med uporabo tehnologije ter ohranjanjem našega duševnega zdravja je ključnega pomena.

Rožnati oktober 2023: Najboljši prijateljici potipaj po zdravju

09.10.2023

Vsako leto v oktobru postane svet nekoliko bolj rožnat, saj praznujemo rožnati oktober. Ta poseben mesec je posvečen ozaveščanju o raku dojke, najpogostejši obliki raka med ženskami po vsem svetu. Rožnati oktober je priložnost, da se osredotočimo na preprečevanje, zgodnje odkrivanje in podporo tistim, ki se soočajo s to boleznijo.

Center za krepitev zdravja Kamnik

 

CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA KAMNIK

"Pod kamniškimi planinami živimo zdravo!"

 

Center za krepitev zdravja (CKZ) je samostojna enota v zdravstvenem domu in ključna struktura na primarni ravni zdravstvenega varstva, ki zagotavlja dejavnosti vzgoje za zdravje, vzgoje za ustno zdravje, zdravstvene vzgoje, integrirane preventive kroničnih bolezni ter krepitve zdravja za otroke, mladostnike in odrasle.

Izvajalci izvajajo naslednje aktivnosti:

  • aktivnosti CKZ v obporodnem obdobju (priprava na porod in starševstvo, varna vadba v nosečnosti),
  • aktivnosti CKZ za otroke, mladostnike in njihove starše (vzgoja za zdravje otrok in mladostnikov, katerega del je tudi sodelovanje s programom Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O), vzgoja za ustno zdravje otrok in mladostnikov, program za krepitev zdravja otrok in mladostnikov (družinska obravnava za zdrav življenjski slog), individualne posvete za otroke in mladostnike),
  • aktivnosti CKZ za odrasle (skupinske delavnice in individualna svetovanja za odrasle na različnih področjih spreminjanja nezdravih življenjskih navad, krepitve (duševnega) zdravja ter podpore in pomoči za kakovostnejše življenje s kronično boleznijo, individualne posvete za odrasle) ter
  • aktivnosti CKZ v lokalni skupnosti (izvajanje aktivnosti krepitve zdravja v lokalni skupnosti, zmanjševanje neenakosti v zdravju, promocija aktivnosti CKZ).

Naštete aktivnosti so del naslednjih programov: Reproduktivnega zdravstvenega varstva, programa ZDAJ – zdravje danes za jutri, zobozdravstvenega varstva otrok in mladine ter programa integrirane preventive kroničnih bolezni za odrasle – programa Skupaj za zdravje.

Do aktivnosti so upravičene osebe z urejenim obveznim zdravstvenim zavarovanjem.

 

Izvajalci programa za krepitev zdravja odraslih:

VODJA IN KOORDINATORKA DEL CKZ KAMNIK

TINA MUC, dipl. med. ses. s spec. znanji

Telefon: 01 8318 725
E-pošta: ckz.kamnik@zdkamnik.si

 

DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA

NEŽA STUDEN, dipl. med. ses. s spec. znanji, mag. org.

Telefon: 01 8318 728
E-pošta: ckz.dms@zdkamnik.si

 

FIZIOTERAPEVTA

NEŽA GRKMAN, dipl. fizioterapevtka                                                   

DINO MURIĆ, dipl. fizioterapevt

Telefon: 01 8318 727     
E-pošta: ckz.fizioterapevt@zdkamnik.si

 

KINEZIOLOGINJA

ŠPELA BIZJAN, dipl. kin.

Telefon: 01 8318 727     
E-pošta: ckz.kineziolog@zdkamnik.si

 

DIETETIČARKI

JELENA GLOGOVAC, dipl. dietetičarka - nutricionist

Telefon:  01 8318 726

ANJA GRANDOVEC, dipl. dietetičarka, mag. kin.

Telefon:  01 8318 748
E-pošta: ckz.dietetik@zdkamnik.si

 

PSIHOLOGINJI

PETRA PIRC, mag. psihologije

GLIGORJA MILJATOVIĆ, mag. psihologije

Telefon:  01 8318 722
E-pošta: ckz.psiholog@zdkamnik.si

 

Izvajalki programa vzgoje za zdravje otrok in mladostnikov:

MOJCA MOHAR, mag. zdr. nege

Telefon:  01 8318 635
E-pošta: mojca.mohar@zdkamnik.si

 

ADRIJANA NAGLIČ, dipl. med. ses.

Telefon: 01 8318 648
E-pošta: adrijana.naglic@zdkamnik.si

 

Izvajalki programa vzgoje za ustno zdravje:

ALEKSANDRA KEŠPERT, ZT

Telefon: 01 8318 648
E-pošta: sandra.kespert@zdkamnik.si

 

ADRIJANA NAGLIČ, dipl. med. ses.

Telefon: 01 8318 648
E-pošta: adrijana.naglic@zdkamnik.si

 

Izvajalci programa priprava na porod in starševstvo:

ZGODNJA NOSEČNOST

PETRA PIRC, mag. psih.
E-pošta: petra.pirc@zdkamnik.si

 

POZNA NOSEČNOST

SIMONA KRUMPESTAR, dipl. bab.
E-pošta: simona.krumpestar@zdkamnik.si

ANITA VIRIANT, dipl. med. ses.

VESNA LESJAK, dipl. m. s., mag. zdr. soc. manag.

 

VARNA VADBA V NOSEČNOSTI

NEŽA GRKMAN, dipl. fizioterapevtka

Telefon: 01 8318 727     
E-pošta: neza.grkman@zdkamnik.si