7. april: Svetovni dan zdravja

08.04.2024

Vsako leto 7. aprila po vsem svetu obeležujemo Svetovni dan zdravja. Ta dan je namenjen ozaveščanju ljudi o pomenu zdravja in spodbujanju zdravega načina življenja. Leto 2024 ni izjema, saj se svet sooča s številnimi izzivi na področju zdravja, ki jih je treba nasloviti. Letošnji slogan Svetovnega dneva zdravja je »Moje zdravje, moja pravica«. Poleg poudarka na pravičnosti in enakosti je Svetovni dan zdravja priložnost za ozaveščanje o pomenu preventive in promocije zdravja.

25. marec - Materinski dan

25.03.2024

Srečen materinski dan vsem čudovitim mamam po vsem svetu! 

Hvala vam za brezpogojno ljubezen, podporo in nesebičnost, ki jo vsak dan dajete. Ste prave junakinje, ki nas vedno navdihujejo in delajo svet lepši. Naj vam današnji dan prinese obilo ljubezni in radosti, saj si zaslužite le najboljše! 

 

Center za krepitev zdravja Kamnik

 

CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA KAMNIK

"Pod kamniškimi planinami živimo zdravo!"

 

Center za krepitev zdravja (CKZ) je samostojna enota v zdravstvenem domu in ključna struktura na primarni ravni zdravstvenega varstva, ki zagotavlja dejavnosti vzgoje za zdravje, vzgoje za ustno zdravje, zdravstvene vzgoje, integrirane preventive kroničnih bolezni ter krepitve zdravja za otroke, mladostnike in odrasle.

Izvajalci izvajajo naslednje aktivnosti:

  • aktivnosti CKZ v obporodnem obdobju (priprava na porod in starševstvo, varna vadba v nosečnosti),
  • aktivnosti CKZ za otroke, mladostnike in njihove starše (vzgoja za zdravje otrok in mladostnikov, katerega del je tudi sodelovanje s programom Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O), vzgoja za ustno zdravje otrok in mladostnikov, program za krepitev zdravja otrok in mladostnikov (družinska obravnava za zdrav življenjski slog), individualne posvete za otroke in mladostnike),
  • aktivnosti CKZ za odrasle (skupinske delavnice in individualna svetovanja za odrasle na različnih področjih spreminjanja nezdravih življenjskih navad, krepitve (duševnega) zdravja ter podpore in pomoči za kakovostnejše življenje s kronično boleznijo, individualne posvete za odrasle) ter
  • aktivnosti CKZ v lokalni skupnosti (izvajanje aktivnosti krepitve zdravja v lokalni skupnosti, zmanjševanje neenakosti v zdravju, promocija aktivnosti CKZ).

Naštete aktivnosti so del naslednjih programov: Reproduktivnega zdravstvenega varstva, programa ZDAJ – zdravje danes za jutri, zobozdravstvenega varstva otrok in mladine ter programa integrirane preventive kroničnih bolezni za odrasle – programa Skupaj za zdravje.

Do aktivnosti so upravičene osebe z urejenim obveznim zdravstvenim zavarovanjem.


Izvajalci programa za krepitev zdravja odraslih:

VODJA IN KOORDINATORKA DEL V CKZ KAMNIK

TINA MUC, dipl. med. ses. s spec. znanji

Telefon: 01 8318 725
E-pošta: ckz.kamnik@zdkamnik.si

 

DIPLOMIRANI MEDICINSKI SESTRI

NEŽA STUDEN, dipl. med. ses. s spec. znanji, mag. org.

mag. EDITA OREHOVEC, viš. med. ses., prof. zdr. vzg.

Telefon: 01 8318 728
E-pošta: ckz.dms@zdkamnik.si

 

FIZIOTERAPEVTA

NEŽA GRKMAN, dipl. fiziot.                                                  

DINO MURIĆ, dipl. fiziot.

Telefon: 01 8318 727     
E-pošta: ckz.fizioterapevt@zdkamnik.si

 

KINEZIOLOGINJA

ŠPELA BIZJAN, dipl. kin.

Telefon: 01 8318 727     
E-pošta: ckz.kineziolog@zdkamnik.si

 

DIETETIČARKI

JELENA GLOGOVAC, dipl. diet. - nutricionist

Telefon:  01 8318 726

ANJA GRANDOVEC, dipl. diet., mag. kin.

Telefon:  01 8318 748
E-pošta: ckz.dietetik@zdkamnik.si

 

PSIHOLOGINJI

PETRA PIRC, mag. psih.

GLIGORJA MILJATOVIĆ, mag. psih.

Telefon:  01 8318 722
E-pošta: ckz.psiholog@zdkamnik.si


Izvajalki programa vzgoje za zdravje otrok in mladostnikov:

MOJCA MOHAR, mag. zdr. nege

Telefon:  01 8318 635
E-pošta: mojca.mohar@zdkamnik.si

 

ADRIJANA NAGLIČ, dipl. med. ses.

Telefon: 01 8318 648
E-pošta: adrijana.naglic@zdkamnik.si


Izvajalki programa vzgoje za ustno zdravje:

ALEKSANDRA KEŠPERT, dipl. med. ses.

Telefon: 01 8318 648
E-pošta: sandra.kespert@zdkamnik.si

 

ADRIJANA NAGLIČ, dipl. med. ses.

Telefon: 01 8318 648
E-pošta: adrijana.naglic@zdkamnik.si


Izvajalci programa priprava na porod in starševstvo:

ZGODNJA NOSEČNOST

PETRA PIRC, mag. psih.
ANJA GRANDOVEC, dipl. diet., mag. kin.
E-pošta: zgodnja.nosecnost@zdkamnik.si

 

POZNA NOSEČNOST

SIMONA KRUMPESTAR, dipl. bab.
E-pošta: simona.krumpestar@zdkamnik.si

ANITA VIRIANT, dipl. med. ses.

VESNA LESJAK, dipl. m. s., mag. zdr. soc. manag.

 

VARNA VADBA V NOSEČNOSTI

NEŽA GRKMAN, dipl. fiziot.

Telefon: 01 8318 727     
E-pošta: neza.grkman@zdkamnik.si