Zobozdravstvo

ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA  IN PREVENTIVA OTROK IN MLADOSTNIKOV

Rezultat iskanja slik za zobozdravstvena vzgoja otrok

Program zobozdravstvene vzgoje in preventive je opredeljen za naslednje ciljne skupine:

PREDŠOLSKI OTROCI, OSNOVNOŠOLSKI OTROCI, SREDNJEŠOLCI in STARŠI.

Za opredeljene ciljne skupine smo znotraj programa pripravili ključne vsebine.

Program poteka ob strokovni podpori in z aktivnim sodelovanjem s pedontologi,

zobozdravniki in ortodonti, kar je za izvajalce ZZVP zelo pomembno.

 

Predstavnik izvajalcev preventivnega zobozdravstvenega varstva šolskih otrok in mladine:

Rebeka Trškan, dr. dent. med.

Tel. št.   01 8318 645

El. naslov :  ordinacija.trskan@zdkamnik.si   

 

 

Izvajalki zobozdravstvene vzgoje in preventive:

Aleksandra Kešpert, dipl. m. s., dispanzerska dejavnost

Tel. št.   01 8318 648

El. naslov :  sandra.kespert@zdkamnik.si

 

Adrijana Naglič, dipl. m. s. v promociji zdravja

Tel. št.   01 8318 648

El. naslov :  adrijana.naglic@zdkamnik.si