Podpora pri spoprijemanju z depresijo

Depresija je ena najpogostejših težav na področju duševnega zdravja in obsega več kot le občutek žalosti.

Kaj boste pridobili oz. kako vam bo delavnica pomagala?

  • Spoznali boste osnovne značilnosti depresije, vzroke zanjo ter potek in načine zdravljenja.

  • Naučili se boste, kako si lahko pomagate sami in izboljšate svoje počutje.

  • Z drugimi boste lahko izmenjali svoje izkušnje in se medsebojno podpirali.

V okviru delavnice boste obravnavali naslednje vsebine:

  • vzroke in simptome depresije,

  • zdravljenje in premagovanje depresije,

  • vpliv misli na čustva, vedenje in telo,

  • preprečevanje poslabšanj in ponovitev.

Kdo se lahko udeleži delavnice?

Odrasle osebe, starejše od 19 let, z diagnozo depresije ali s prisotnimi simptomi depresije. Zaželena je tudi udeležba svojcev.

Časovni obseg

Delavnica traja 4 tedne: obsega 4 tedenska srečanja v skupini, ki trajajo 90 minut ter vsak udeleženec ima tekom delavnice tudi možnost individualnega razgovora z izvajalko delavnice.

Št. udeležencev v skupini

6

Kdo izvaja delavnico?

Izvajajo jo mag. psihologije

Kako se lahko vključite v delavnico?

Za delavnico potrebujete napotitev s strani osebnega izbranega zdravnika ali diplomirane medicinske sestre iz ambulante družinske medicine. Za dodatne informacije lahko vprašate po telefonu: 01/8318 722 ali elektronski pošti: ckz.psiholog@zdkamnik.si.

Kje najdete več informacij o duševnem zdravju?

http://www.nijz.si/sl/podrocja-dela/moj-zivljenjski-slog/dusevno-zdravje