Promocija zdravja na delovnem mestu

Prizadevanje za doseganje boljšega zdravja prebivalstva v lokalnih skupnostih vključuje tudi skrb za zdravje zaposlenih v delovnih organizacijah. Skrb za ohranjanje in izboljševanje zdravja zaposlenih je smotrna, saj so zdravi in zadovoljni delavci, ki delajo v varnem in spodbudnem delovnem okolju produktivnejši in ustvarjalnejši, redkeje zbolijo in redkeje odhajajo v bolniški staž ter ostajajo zvesti organizaciji oz. delodajalcu. Delodajalec, ki nudi dobro in stimulativno delovno okolje, lažje zaposli kakovostnejši kader in pridobi na javnem ugledu. 

Promocija zdravja na delovnem mestu so sistematične ciljane aktivnosti in ukrepi, ki jih delodajalec izvaja z namenom ohranjanja in krepitve telesnega in duševnega zdravja delavcev.

Delovnim organizacijam ponujamo delavnice in svetovanja za krepitev zdravja kot obliko promocije zdravja za zaposlene in so za delodajalce ter zaposlene brezplačne. Strokovnjaki iz Centra za krepitev zdravja Kamnik lahko delavnice izvedemo pri delodajalcu.

Sodelujejo lahko vsi delodajalci, ki delujejo na področju občin, ki jih pokriva ZD Kamnik (Kamnik, Komenda Moste)).

Zdravje je podlaga za dobro in uspešno življenje in delo - tako za posameznika kot za organizacijo.

Prijavite se lahko po telefonu: 01/ 8318 725 ali elektronski pošti: ckz.kamnik@zdkamnik.si.

  

PROGRAM DELAVNIC, KI JIH IZVAJAMO V DELOVNIH ORGANIZACIJAH:

  • ZDRAVO ŽIVIM - govorili bomo o pomenu zdravega življenjskega sloga za krepitev zdravja ter preprečevanju kroničnih bolezni.
  • ALI SEM FIT? - pod strokovnim vodstvom boste opravili preizkus za ugotavljanje telesne zmogljivosti. Strokovnjaki vam bodo svetovali o ustrezni telesni dejavnosti za krepitev zdravja.
  • ZVIŠAN KRVNI TLAK - podali vam bomo napotke, ki bodo pripomogli k vzdrževanju ciljnih vrednosti krvnega tlaka in izboljšanju vašega počutja.
  • ZVIŠANE MAŠČOBE V KRVI - pridobili boste znanje, ki bo pripomoglo k vzdrževanju ciljnih vrednosti maščob in izboljšanju vašega počutja.
  • ZVIŠAN KRVNI SLADKOR - pridobili boste najpomembnejša znanja o moteni toleranci za glukozo, kaj se dogaja v telesu, ko se krvni sladkor dvigne nad normalne vrednosti ter preventivno ravnanje in o prehrani.
  • TEHNIKE SPROŠČANJA - spoznali boste osnovne značilnosti sproščanja, preizkusili tri različne tehnike sproščanja in dobili navodila, da jih boste lahko izvajali tudi sami.

Povečajte kakovost življenja svojih zaposlenih. Prisrčno vabljeni, da se vključite v programe, ki vas bodo spodbujali k izbiri zdravega načina življenja in vam pomagali do boljšega počutja in zdravja.

Več informacij najdete na povezavi: https://www.nijz.si/sl/promocija-zdravja-na-delovnem-mestu-izziv-za-vsa…