Zvišan krvni sladkor

Udeleženci spoznate problem zvišanega sladkorja v krvi. V delavnici pridobite informacije o bolj kakovostnem življenju in o pomembnih spremembah dosedanjih življenjskih navad ter najpomembnejša znanja o mejni bazalni glikemiji in moteni toleranci za glukozo.

Komu je delavnica namenjana?

Odraslim osebam s prisotnimi dejavniki tveganja za kronične bolezni in ogroženim za razvoj kroničnih bolezni ter kroničnim bolnikom. Odraslim osebam z zvišanim krvnim sladkorjem ali osebam, ki so na meji za moteno toleranco za sladkor.

Časovni obseg

Izvede se eno srečanje v obsegu 90 minut in kratko 5- minutno individualno svetovanje za vsakega udeleženca po končanem skupinskem delu.

Št. udeležencev v skupini

Skupina obsega 8 oseb.

Kdo izvaja delavnico?

Izvaja jo diplomirana medicinska sestra.

Kako se lahko vključite v delavnico?

Za delavnico ne potrebujete napotitve. Prijavite se lahko po telefonu: 01/8318 728 ali elektronski pošti: ckz.dms@zdkamnik.si.