Zvišan krvni tlak

Udeleženci spoznate problem zvišanega krvnega tlaka. V delavnici pridobite informacije o bolj kakovostnem življenju in o pomembnih spremembah dosedanjih življenjskih navad, ki pozitivno vplivajo na ohranjanje zdravja in preprečujejo povišanje krvnega tlaka in ostalih dejavnikov tveganja. V delavnici udeleženci pridobite znanje in veščine o obvladovanju krvnega tlaka in pravilnem izvajanju meritev.

Komu je delavnica namenjana?

Odraslim osebam s prisotnimi dejavniki tveganja za razvoj kroničnih bolezni in kroničnim bolnikom.

Časovni obseg

Izvede se eno srečanje v obsegu 90 minut.

Število udeležencev

Skupina obsega 8 oseb.

Kdo izvaja delavnico?

Izvaja jo diplomirana medicinska sestra.

Kako se lahko vključite v delavnico?

Za delavnico ne potrebujete napotitve. Prijavite se lahko po telefonu: 01/8318 728 ali elektronski pošti: ckz.dms@zdkamnik.si.