Otroci in mladostniki

ZDRAVSTVENA VZGOJA OTROK IN MLADOSTNIKOV

Rezultat iskanja slik za ZDRAVSTVENA ZVGOJA OTROK

Otrok je bitje s svojimi lastnostmi in potrebami. Skozi razvoj otroka se te potrebe spreminjajo, ob tem pa so prisotne tudi spremembe na telesnem, duševnem in socialnem vidiku.

Glede na starost otrok izvajamo zdravstveno vzgojo pri predšolskih otrocih, pri učencih v osnovnih šolah in dijakih na srednji šoli. Glede na potrebe pa izvajamo zdravstveno vzgojo tudi za vzgojitelje, pedagoške delavce in starše.

VSEBINE ZDRAVSTVENE VZGOJE:

Zdravstvena vzgoja predšolskih otrok (v vrtcih):

 • Zdravstveno-vzgojno delo v skupini – zdrave navade – prehrana, gibanje
 • Zdravstveno-vzgojno delo v skupini – varnost in preprečevanje poškodb
 • Zdravstveno-vzgojno delo v skupini – preprečevanje nalezljivih bolezni in osebna higiena
 • Zdravstveno-vzgojno delo v skupini – Zajček Matevž pri zdravniku

Zdravstvena vzgoja učencev v osnovnih šolah:

 • 1. razred: Zdravstveno-vzgojno delo v skupini – zdrave navade
 • 2. razred: Zdravstveno-vzgojno delo v skupini – osebna higiena
 • 3. razred: Zdravstveno-vzgojno delo v skupini – zdrav način življenja
 • 4. razred: Zdravstveno-vzgojno delo v skupini – preprečevanje poškodb
 • 5. razred: Zdravstveno-vzgojno delo v skupini – zasvojenost
 • 6. razred: Zdravstveno-vzgojno delo v skupini – odraščanje
 • 7. razred: Zdravstveno-vzgojno delo v skupini – pozitivna samopodoba in stres
 • 8. razred: Zdravstveno-vzgojno delo v skupini – medosebni odnosi
 • 9. razred: Zdravstveno-vzgojno delo v skupini – vzgoja za zdravo spolnost
 • Zdravstveno-vzgojno delo po Priročniku v Ustanovah za otroke s posebnimi potrebami

Zdravstvena vzgoja dijakov v srednji šoli:

 • Zdravstveno-vzgojno delo v skupini – preprečevanje rakavih obolenj
 • Zdravstveno-vzgojno delo v skupini – osebna higiena in odnos do telesa
 • Zdravstveno-vzgojno delo v skupini – medsebojni odnosi in samopodoba
 • Zdravstveno-vzgojno delo v skupini – vpliv substanc na telo
 • Zdravstveno-vzgojno delo v skupini – temeljni postopki oživljanja

Zdravstvena vzgoja ob sistematskih pregledih osnovnošolcev:

 • 1. razred: Ostal bom zdrav
 • 3. razred: Dobra drža
 • 6. razred: Odraščanje
 • 8. razred: Gibam se

Zdravstvena vzgoja ob sistematskih pregledih srednješolcev:

 • 1. letnik: Telesna teža
 • 3. letnik: Za zdravo in varno ljubezen

Zdravje je ena največjih vrednost posameznika in celotne družbe. Kakšno skrb bomo posvetili svojemu zdravju in kakšen način življenjskega sloga bomo izbrali, je odvisno popolnoma od nas samih.

Z zdravstveno vzgojo otrok in mladostnikov si prizadevamo, da bi otroke in mladostnike opozorili o nevarnostih za naše zdravje in jih spodbudili in s tem privzgojili zdrav življenjski slog.

Rezultat iskanja slik za SCHOOL CHILDREN HEALT CARE

KONTAKTNE OSEBE:

Zdravstvena vzgoja otrok in mladostnikov v vzgojnovarstvenih organizacijah, osnovnih in srednjih šolah ter Ustanovah za otroke s posebnimi potrebami:

Petra Trdin Ribič, dipl.m.s.

Telefon: 01/8318-635 (med 13. in 14. uro)

Elektronski naslov: petra.t.ribic@zdkamnik.si

 

Zdravstvena vzgoja šolskih otrok ob sistematskih pregledih:

Mojca Mohar, mag. zdr. nege

Telefon: 01/8318-635 (med 13. in 14. uro)

Elektronski naslov: mojca.mohar@zdkamnik.si