Nalezimo se dobrih navad: Covid-19

08.10.2020

Nalezimo se dobrih navad ter poskrbimo zase in predvsem drug za drugega.

- ohranjamo varno medsebojno razdaljo najmanj 1,5 m 

- redno in pravilno uporabljamo masko na javnih površinah in v vseh situacijah, ko ni mogoče vzdrževati varne medsebojne razdalje 

- bolj pogosto si umivamo roke, če pa to ni možno, si jih razkužimo 

- kašljamo v rokav ali robec, ki ga nato odvržemo v smeti 

- z nečistimi rokami se ne dotikamo obraza,

- na telefon si naložimo aplikacijo #OstaniZdrav 

- izogibamo se tesnim stikom z osebami izven našega gospodinjstva,

- še posebej varujemo starejše in kronično bolne ter jih ne izpostavljamo nepotrebnim tveganjem 

- ostanemo doma, ko se ne počutimo dobro in imamo vročino 

Ti ukrepi se slišijo enostavni, vendar so izjemno učinkoviti, zato je pomembno, da jih vsi upoštevamo!

Slika lahko vsebuje: besedilo