Skupine živil in vsebnost najbolj zastopanih hranil

06.10.2020

Z zdravim prehranjevanjem svoje zdravje ohranjate in okrepite. Upoštevajte priporočila zdravega in uravnoteženega prehranjevanja.

Slika lahko vsebuje: hrana