4. februar - Svetovni dan boja proti raku

04.02.2024

Društvo študentov psihologije Slovenije DŠPS

Četrtega februarja obeležujemo svetovni dan boja proti raku , ki je v letu 2020 postal vodilni vzrok smrti po celem svetu . Zato je cilj letošnje kampanje spodbuditi svetovne voditelje, da se zavežejo k dajanju prednosti rakavim obolenjem, se soočijo z neenakostjo in zagotovijo, da ima vsakdo dostop do kakovostnih zdravstvenih storitev, ko jih potrebuje .

V letu 2023 je Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) opravila raziskavo na temo izpostavljenosti delavcev dejavnikom tveganja za nastanek raka v Evropi. Prišli so do nekaj zelo pomembnih ugotovitev:

- povečano je tveganje delavcev na delovnih mestih v mikro ali malih podjetjih v primerjavi z delovnimi mesti v srednjih ali velikih podjetjih, ter za tiste, ki delajo več kot 50 ur na teden,

- izpostavljenost UV sevanju , izpustom dizelskih motorjev, silicijevemu prahu ter lesnemu prahu so najpogostejša tveganja za razvoj raka na delovnih mestih v Evropi.

Zavedati se moramo, da je sledenje načelu STOP  v okviru dela zelo pomembno, saj z njim lahko zmanjšamo tveganja za nastanek raka, in sicer:

S (substitute): zamenjava - dobro je zamenjati kancerogene snovi s tistimi bolj prijaznimi 

T (technical measures): tehnični ukrepi - ob ukrepih, kot so opreme z vgrajenim odsesovalnim sistemom do lokalnega prezračevanja ipd. znatno zmanjšamo izpostavljenost rakotovrnih snovi 

O (organisational measures): organizacijski ukrepi - poskrbeti moramo, da so delovne površine redno očiščene, da med delom skrbimo za osebno higieno ter da nevarne snovi uporabljamo le v prostorih, ki so za to namenjeni 

P (personal protective equipment): osebna varovalna oprema - slednjo je treba nujno uporabljati, ko imamo opravka z rakotovrnimi snovmi, saj z njo preprečujemo stik kancerogenih snovi s pljuči in kožo 

Več si lahko prebereš na spodnjem linku:

https://osha.europa.eu/.../docu.../WES_first_findings_en.pdf

———————————————-

Objavo je pripravila: Zala Jenko

Ta objava je nastala v sodelovanju z Mladinsko združenje za promocijo zdravja

Morda je slika naslednjega: 1 oseba in besedilo