Individualno svetovanje za opuščanje kajenja

To je strokovno voden program opuščanja kajenja. Udeleženci dobijo ključne informacije, strokovno podporo in pomoč pri opuščanju kajenja. Kadilci se lahko vključijo v tisto obliko svetovanja, ki jim bolj ustreza. Individualno svetovanje je namenjeno tistim osebam, ki jim ne ustreza skupinsko svetovanje.

Kdo se lahko udeleži delavnice: vsi kadilci.

Časovni obseg individualnega svetovanja: 6 tedenskih srečanj individualno, ki trajajo po 30 minut/svetovanje.

Št. udeležencev: 1.

Izvajalec: dipl. med. sestra.

Rezultat iskanja slik za individualno svetovanje za opuščanje kajenja"