Gibam se

Udeleženci pridobijo poglobljeno oceno lastne telesne pripravljenosti ter postopno po individualnem programu povečujejo količino telesne dejavnosti in spreminjajo gibalne navade. Udeleženci pridobijo znanja in veščine za samostojno izvajanje telesne vadbe ter na podlagi meritev dobijo informacije o lastnem napredku v telesni dejavnosti, gibalnih navadah in telesni pripravljenosti. Udeleženec skupaj s strokovnjakom naredi dolgoročni načrt.

Kdo se lahko udeleži delavnice: preventivno pregledane odrasle osebe 18+ z dejavnikom tveganja telesne nedejavnosti ob hkratni več kot 20 % ogroženosti za nastanek kroničnih nenalezljivih bolezni (knb), z že prisotno/-imi knb ali z že prisotnimi posebnimi zdravstvenimi stanji ter osebe 65+ z ugotovljeno funkcijsko manjzmožnostjo.

Časovni obseg: 14 tedenskih srečanj v skupini, ki trajajo od 60 do 120 minut ter 2 individualni svetovanji.

Št. udeležencev v skupini: 10.

Izvajalec: dipl. fizioterapevt.