Zdravo hujšanje

Udeleženci delavnice prejmejo strokovno podporo in pomoč pri zdravem hujšanju ter znanja in veščine za spreminjanje prehranskih in gibalnih navad ter psihološko podporo v procesu hujšanja in vzdrževanja zdravega življenjskega sloga.

Kdo se lahko udeleži delavnice: preventivno pregledane odrasle osebe 19+, z indeksom telesne mase (itm) 27,5 in več ter hkratnim 10-letnim srčno-žilnim tveganjem 20 % ali več, osebe z itm 27,5 ali več in s prisotno vsaj eno kronično nenalezljivo boleznijo ter osebe z itm 30 ali več.

Časovni obseg: 15 skupinskih srečanj, ki trajajo od 90 do 120 minut in 16 srečanj telesne vadbe, ki trajajo po 60 minut. Med delavnico se udeleženci udeležijo 3 individualnih posvetov z diplomirano medicinsko sestro, 3 individualnih posvetov z diplomiranim fizioterapevtom ter 2 - 3 individualnih posvetov s psihologom. Delavnica vključuje tudi 3-kratno testiranje telesne pripravljenosti. Omenjenemu programu sledi vzdrževalni program s 3 motivacijskimi srečanji, ki se izvedejo po 3. mesecih, po 6. mesecih in po 12. mesecih od zadnjega srečanja.

Št. udeležencev v skupini: 10

Izvajalci: dipl. med. sestra, dipl. fizioterapevt in univ. dipl. psihologinja.