Zdravo hujšanje

Udeleženci na delavnici prejmete strokovno podporo in pomoč pri zdravem hujšanju ter znanja in veščine za spreminjanje prehranskih in gibalnih navad. S psihološkimi posveti vam nudimo popolno podporo v procesu hujšanja in vzdrževanja zdravega življenjskega sloga.

Komu je delavnica namenjena?

Preventivno pregledanim odraslim osebam, z indeksom telesne mase (ITM) 27,5 in več ter hkratnim 10-letnim srčno-žilnim tveganjem 20% ali več, osebam z ITM 27,5 ali več in s prisotno vsaj eno kronično nenalezljivo boleznijo ter osebe z ITM 30 ali več.

Časovni obseg

Delavnica traja 18 tednov: obsega 15 skupinskih srečanj delavničnega dela na temo zdrave prehrane in psihološke podpore v trajanju 90-120 minut + 16 skupinskih srečanj vadbenega dela v trajanju 60 minut + 6 individualnih posvetov (z diplomirano medicinsko sestro/zdravstvenikom, fizioterapevtom in psihologinjo). V vmesnem obdobju po zaključku delavnice pa vam nudimo motivacijsko podporo na ponovnih srečanjih, kamor boste povabljeni po 3., 6. in 12. mesecih.

Št. udeležencev v skupini

8

Kdo izvaja delavnico?

Izvajajo jo dipl. medicinska sestra, dipl. fizioterapevtka, mag. psihologije in dipl. dietetik in zdravnik družinske medicine

Kako se lahko vključite v delavnico?

Za delavnico potrebujete napotitev s strani osebnega izbranega zdravnika ali diplomirane medicinske sestre iz ambulante družinske medicine. Za dodatne informacije lahko vprašate po telefonu: 01/8318 728 ali elektronski pošti: ckz.dms@zdkamnik.si.