Test telesne pripravljenosti za odrasle/starejše

Udeleženci opravite skupino testov za oceno vaše telesne pripravljenosti. Na podlagi ocene testiranja vam svetujemo o ustrezni telesni delavnosti za ohranjanje in krepitev zdravja.

Namen testiranja telesne pripravljenosti je ozaveščati ljudi o stanju telesne pripravljenosti in posameznika spodbuditi h gibanju in zagotavljanju zdravja. Ostati telesno dejaven pomeni bistvo optimalnega zdravja in telesne zmožnosti.

Kdo se lahko udeleži delavnice?

Odrasle osebe, starejše od 19 let in starejše osebe od 65 let.

Časovni obseg

Izvede se eno srečanje v obsegu 90 minut in kratko 5- minutno individualno svetovanje za vsakega udeleženca po končanem skupinskem delu.

Št. udeležencev v skupini

Skupina obsega 8 oseb.

Kdo izvaja delavnico?

Izvajata jo diplomiran fizioterapevt in diplomiran kineziolog.

Kako se lahko vključite v delavnico?

Za delavnico ne potrebujete napotitve. Prijavite se lahko po telefonu: 01/8318 727 ali elektronski pošti: ckz.fizioterapevt@zdkamnik.si.